Публічний договір купівлі-продажу

Цей договір є офіційним і публічною пропозицією продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, через інтернет-магазин на сайті: https://shelestflowers.com.ua

Цей договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без переваги одному покупцеві перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати Товару, доставки Товару, повернення Товару, відповідальності за недобросовісні замовлення і всі інші умови договору.

  1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Договір – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу Товару на визначених у ньому умовах, за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) через Інтернет-магазин: https://shelestflowers.com.ua.

1.2. Товар – об’єкт угоди сторін, перелік якого розміщений на сайті Інтернет-магазину: https://shelestflowers.com.ua, що був обраний і придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://shelestflowers.com.ua створений для укладення договорів купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – будь-яка дієздатна особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, в порядку, передбаченому цим Договором, за власним волевиявленням повністю прийняло (акцептовало) всі його умови без винятку.

1.5. Продавець – контактні дані продавця вказані в розділі “Контакти” на сайті Інтернет-магазину: https://shelestflowers.com.ua.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За умовами цього договору Продавець зобов’язаний передати Покупцю Товар, який пропонується до продажу, а Покупець зобов’язаний прийняти його і оплатити на умовах і в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

2.2. Перелік, найменування, інші характеристики Товару, що підлягає продажу за цим Договором, визначаються відповідно до діючого прейскуранта, опублікованого на сайті інтернет-магазину: https://shelestflowers.com.ua, інших відомостей про товари, розміщених на цьому сайті.

2.3. Замовлення на купівлю-продаж Товару за цим Договором здійснюється шляхом: надання Продавцю Покупцем усного замовлення на Товар по телефону; оформлення замовлення через електронний портал інтернет-магазину. Порядок і правила оформлення замовлення на придбання Товару визначаються цим Договором та Правилами, розміщеними на сайті: https://shelestflowers.com.ua.

2.4. Продавець підтверджує Замовлення на Товар за цим Договором з урахуванням товарних позицій, що є на складі продавця. Найменування, асортимент Товару за цим Договором відзначається в накладних, інших аналогічних документах, за якими здійснюється продаж Товару за цим Договором.

2.5. Продавець (в тому числі працівники, інші залучені Продавцем до виконання замовлення за умовами цього Договору особи) не несуть відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність та повноту наданої інформації при оформленні Замовлення. При цьому Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання підтвердженого Замовлення Покупця через надання Покупцем неповної та недостовірної інформації при оформленні Замовлення на придбання Товару за цим Договором.

2.6. Всі інформаційні матеріали, представлені на сайті продавця, визначеному цим Договором, носять довідковий характер і не можуть в повній мірі передавати повну і достовірну інформацію про певні властивості та характеристики товару.

2.7. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови цієї пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) покупець цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти)

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

  1. УМОВИ І ПОРЯДОК КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ

3.1. Прийом-передача Товару здійснюється за місцем вказаною Покупцем в замовленні на товари, підтвердженому Продавцем, або іншим способом за домовленістю Сторін Договору. Доставка Товару за цим Договором здійснюється засобами поштового зв’язку, кур’єром, або іншим способом, визначений за домовленістю сторін.

3.2. Прийом-передача Товару за цим Договором оформлюється накладною, іншими аналогічними документом (далі по тексту – “Документ”). Моментом переходу до Покупця права власності та всіх ризиків на Товар за цим Договором вважається дата передачі Товару Покупцю в пункті доставки Товару за умовами цього Договору. Пункт доставки за цим Договором визначається в підтвердженому Замовленні на придбання Товару за цим Договором.

3.3. Товар за цим Договором вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем в момент, який є датою Документа, за яким здійснюється доставка відповідного товару. Беручи Товар за умовами цього Договору, Покупець підтверджує виконання відповідного Замовлення.

3.4. Кількість фактично переданого Товару вказується в накладній, іншому документі, за яким здійснюється прийом-передача Товару за цим Договором.

3.5. Якість Товару повинна відповідати вимогам, державним стандартам і нормам, передбаченим для цього виду продукції. Продавець надає Покупцеві документи, що підтверджують якість Товару, відповідно до чинного законодавства.

3.6. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування Товару, кількість).

3.7. Покупець або його представник при прийомі Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку або в замовленні, або в транспортній накладній на доставку Товару, або в іншому належному документі, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду товару.

3.8. У разі неналежного виконання підтвердженого Замовлення з вини Продавця повторна поставка такого Товару здійснюється безкоштовно.

  1. ЦІНА І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна Товару визначається на підставі діючих цін продавця (прайс-листів), прейскурантів, розміщених на веб-сайті Продавця. Ціни встановлюються в національній валюті України. Загальна вартість цього Договору визначається сумою загальних цінностей Товару, зазначених в накладних, інших аналогічних Документах за якими Покупець отримав Товар від Продавця, протягом терміну дії цього Договору.

4.2. Ціни на товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, зазначеної на сайті продавця не включає в себе вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраної ним служби доставки (перевізник).

4.4. Оплата за Товар за умовами цього Договору може здійснюватися: оплатою онлайн (онлайн-оплата Liqpay), передоплатою на карту ПриватБанку (відправляємо СМС-повідомленням з реквізити для оплати замовлення).

4.5. При здійсненні безготівкових розрахунків за товари, Товар вважається оплаченим з моменту зарахування відповідної суми коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати товар покупцеві відповідно до підтвердженого замовлення в термін, в кількості і в асортименті, узгодженому Сторонами.

5.1.2. Забезпечити Покупця усіма необхідними супровідними документами на товар.

5.1.3. У терміни, в порядку та на умовах, встановлених цим Договором, забезпечити організацію доставки замовленого Покупцем Товару до місця, зазначеного Покупцем і, таким чином, заданої Покупцем у відповідному Замовленні на такий товар.

5.1.4. Передати Покупцю Товар належної якості, а також надати інформацію про цей товар.

5.1.5. Надати на вимогу Покупця, документи, які підтверджують належну якість продукції.

5.1.6. Не здійснювати продаж фальсифікованої продукції.

5.1.7. Належним чином виконувати всі інші обов’язки, встановлені цим Договором та нормами чинного законодавства України.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Отримати оплату за Товар в розмірі, порядку та строки, встановлені цим Договором.

5.2.2. На отримання повної і достовірної інформації від Покупця в обсязі необхідному і достатньому для належного виконання підтвердженого Замовлення за цим Договором.

5.2.3. Залежно від ринкової кон’юнктури періодично переглядати і змінювати вартість Товару, що пропонується до продажу в Інтернет-магазині.

5.2.4. Проводити Розпродажі та пропонувати Акційні пропозиції, що передбачають тимчасову можливість придбання Товару на більш вигідних умовах ніж зазвичай.

5.3. Покупець зобов’язаний:

5.3.1. Перед укладанням цього Договору уважно ознайомитися з його змістом і умовами, а також ознайомитися з вартістю Товару, який пропонується до продажу на сайті: https://shelestflowers.com.ua, способами і порядком його оплати.

5.3.2. Прийняти Товар та своєчасно його оплатити.

5.3.3. Користуватися Товаром відповідно до його цільового призначення.

5.3.4. Не застосовувати Товар, придбаний у Продавця, в комерційних цілях.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. Вимагати від Постачальника передачі Товару на підставах і в порядку, передбаченому цим Договором.

5.4.2. На належну якість Товару і обслуговування, на безпеку товару.

5.4.3. Вимагати від продавця повного і належного виконання умов цього Договору.

5.5. Сторони користуються іншими правами і виконують інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

  1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ, ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ І ЗАДОВОЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ ПОКУПЦЯ

6.1. Продавець зобов’язується передати Покупцеві замовлений ним Товар належної якості, придатний для використання з тією метою, з якою такий товар зазвичай використовується.

6.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, встановленим для такої категорії Товарів у відповідних нормативно-правових актах і нормативних документах.

6.3. У разі виявлення недоліків придбаного Товару Покупець має право вимагати:

– пропорційного зменшення ціни Товару;

– безоплатного усунення недоліків Товару;

– відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

6.4. У разі пред’явлення Покупцем вимоги про безоплатне усунення недоліків Товару, такі недоліки повинні бути усунені Продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати надходження цього Товару з недоліками до Продавця або в інший термін за взаємною згодою продавця і покупця.

6.5. У разі виявлення істотних недоліків Товару (за визначенням цього терміна в Законі України “Про захист прав споживачів”), які виникли з вини продавця, або виявлення фактів фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, Покупець має право за своїм вибором:

– розірвати цей Договір з повним поверненням сплачених за Товар засобів;

– вимагати обміну (заміни) Товару з істотними недоліками або фальсифікованого Товару на такий же Товар належної якості або на інший аналогічний Продукт, з числа Товарів наявних у продажу з відповідним перерахуванням вартості Товару відповідно до чинного законодавства України.

6.6. Передбачені п. 6.3. і п. 6.5. цього Договору вимоги розглядаються Продавцем при пред’явленні Покупцем відповідного розрахункового документа встановленої форми (квитанції, товарного або касового чека) з позначкою про дату продажу (дату передачі) товару.

6.7. Передбачені п. 6.3. і п. 6.5. цього Договору вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо продавець доведе, що недоліки товару виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Товаром або умов його зберігання.

6.8. Розгляд вимог, передбачених Законом України “Про захист прав споживачів”, проводиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.9. Відносини, що виникли між Сторонами за цим договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

  1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчих товарів належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення Товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві за оплату товару.

7.2. Повернення Покупцю вартості Товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 7.1. Договору, чинного законодавства України.

7.3. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7.5. Повернення Товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі “Контакти”.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцем або третіми особами внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань в разі надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі продавця і / або покупця після укладення справжньої угоди. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

  1. ДІЯ ДОГОВОРУ, ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей Договір діє з моменту його укладення до повного і належного виконання Сторонами взятих на себе по ним зобов’язань.

9.2. Цей Договір є Договором приєднання. Цей Договір вважається укладеним з моменту підтвердження Продавцем Замовлення Покупця на купівлю-продаж Товару за цим Договором.

9.3. Умови цього Договору, розміщені на сайті за посиланням https://shelestflowers.com.ua є публічною офертою. Подаючи Замовлення на купівлю-продаж Товару за цим Договором, Покупець беззастережно приймає всі умови, що містяться в оферті в цілому (тобто в повному обсязі і без винятків).

9.4. Цей Договір може бути достроково припинений за підстав і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

9.5. Сторони погоджуються, що всі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, в тому числі, з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною, припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням цього Договору, включаючи і ті з них , які не врегульовані положеннями цього Договору, регулюються цим Договором та положеннями Цивільного кодексу України, Закону України “Про захист прав споживачів”, іншими нормативно-правовими актами.

9.6. Вся інформація, розміщена на інтернет-сайті https://shelestflowers.com.ua, є власністю продавця.

Shopping Cart
Догори